Zgodnie z treścią art. 207 § 1 kodeksu karnego kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

CO PODLEGA OCHRONIE W PRZYPADKU PRZESTĘPSTWA ZNĘCANIA

Głównym przedmiotem ochrony jest oczywiście rodzina i jej prawidłowe funkcjonowanie. Znęcanie natomiast godzi w całość rodziny, utrudniając lub wręcz uniemożliwiając jej rozwój przez wychowanie dzieci i zapewnienie należytej opieki rodzicom.

Do dóbr chronionych w tym przypadku zaliczyć również trzeba życie , zdrowie, bezpieczeństwo osobiste, nietykalność cielesną oraz wolność i cześć członków rodziny.

ZNĘCANIE FIZYCZNE I PSYCHICZNE

Pojęcie „znęcania się” jest pojęciem szerokim i niedookreślonym i może obejmować różne sposoby zachowania się sprawcy. Katalog czynności mieszczących się w zakresie znaczeniowym nie jest zamknięty, każda ocena zachowania się sprawcy wymaga zatem wnikliwej oceny stanu faktycznego.

Znęcanie się ma charakter nie tylko fizyczny ale również psychiczny. To zadawanie komuś cierpienia, bólu zarówno fizycznie jak i moralnie np. przez pastwienie się nad kimś zwykle słabszym, bezbronnym, dręczenie kogoś w tym dzieci.

Znęcaniem może być nie tylko zadawanie bólu fizycznego ale też sprawianie ciężkich przykrości moralnych, zarówno o charakterze jednorazowym, systematycznie, przybierać formę aktywną, ale też polegać na zaniedbaniu.

CZY ZNĘCANIE MUSI TRWAĆ JAKIŚ CZAS ŻEBY MOŻNA BYŁO POCIĄGNĄĆ SPRAWCĘ DO ODPOWIEDZIALNOŚCI?

Co do zasady pojęcie znęcania się oznacza zazwyczaj zachowanie złożone, systematycznie powtarzające się. Jednakże wyjątkowo za znęcanie można uznać również postępowanie ograniczone do jednego zdarzenia jeżeli swą intensywnością i zadawaniem cierpień realizuje stan faktyczny rozumiany jako „znęcanie się”.

OCENA ZACHOWANIA SPRAWCY

W kwestii uznania za znęcanie się zachowania sprawiającego ból fizyczny lub dotkliwe cierpienia moralne (psychiczne) decyduje ocena obiektywna, nie zaś subiektywne odczucie pokrzywdzonego. Ocena konkretnego zachowania sprawcy pod kątem ewentualnego przestępstwa znęcania zależeć będzie oczywiście od kontekstu sytuacyjnego, materiału dowodowego, jakim będzie dysponował sąd.

CZY ZNĘCANIE MA CHARAKTER JEDYNIE AKTYWNY?

Jak zostało już wspomniane przestępstwo znęcania się może zostać popełnione nie tylko przez działanie, ale również w wyniku zaniechania sprawcy, np. w razie zaprzestania opieki nad osobą chorą czy też karmienia dziecka wobec którego istnieje obowiązek opieki.


Potrzebujesz pomocy przy w swojej sprawie? Zapraszam Cię do kontaktu tu i tu w celu umówienia indywidualnego spotkania lub do skorzystania z formularza dostępnego na stronie.

Zobacz również:

Mam zaległości w zapłacie alimentów, czy coś mi za to grozi?

Kiedy następuje ściganie przestępstwa niealimentacji?

 

Adwokat Paulina Cholewiak 

Podziel się wpisem!

Leave a Comment