Czy muszę płacić alimenty mimo braku rozwodu?

Alimenty na dziecko zwykle błędnie utożsamiane są przede wszystkim z koniecznością przeprowadzenia rozwodu, czyli zakończeniem związku małżeńskiego przez sąd z jednoczesnym zobowiązaniem jednego z byłych małżonków do łożenia określonej sumy na rzecz wspólnego dziecka.

CO W SYTUACJI GDY BRAK JEST MIĘDZY MAŁŻONKAMI ROZWODU ?

W trakcie trwania małżeństwa, a również w sytuacji gdy małżonkowie pozostają w separacji, co prawda nie jest możliwe złożenie do sądu pozwu o alimenty. Istnieje natomiast możliwość złożenia do sądu pozwu o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny. 

KIEDY MOŻNA ZŁOŻYĆ POZEW O PRZYCZYNIANIE SIĘ DO ZASPOKAJANIA POTRZEB RODZINY ?

Wtedy, gdy jeden z małżonków nie przyczynia się do zaspokojenia potrzeb pozostałych członków rodziny, w tym wspólnych dzieci. Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli.

Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym. I tak np. małżonkowie mogą wspólnie przyjąć model rodziny, w którym to matka zajmuje się domem i wychowaniem dzieci, nie wykonując przy tym pracy zarobkowej, czyli jej rola w rodzinie polega na osobistych staraniach o wychowanie dzieci, ojciec natomiast pracując przyczynia się do zaspokojenia materialnych potrzeb rodziny, przekazując pieniądze na jej utrzymanie.

PORADA OD ADWOKATA:

W sytuacji sądowego orzeczenia obowiązku zaspokojenia potrzeb rodziny wygasa on z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego

Potrzebujesz pomocy przy sporządzeniu pozwu o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny lub odpowiedzi na taki pozew? Zapraszam Cię do kontaktu  tu i tu w celu umówienia indywidualnego spotkania lub do skorzystania z formularza dostępnego na stronie.

Zobacz również:

Co powinien zawierać pozew o alimenty ?

Co powinien zawierać pozew o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny? – link wkrótce

Adwokat Paulina Cholewiak 

Podziel się wpisem!

Leave a Comment