Jak przygotować się do sprawy o rozwód?

Zastanawiam się nad założeniem sprawy o rozwód Odebrałem/am odpis pozwu o rozwód Co robić?

Jesteś stroną inicjującą postępowanie rozwodowe lub znalazłeś/znalazłaś się po stronie pozwanej. W każdej z tych konfiguracji sprawa o rozwód wymaga od stron dużego zaangażowania i z całą pewnością wiąże się z emocjami.

Model postępowania i zakres orzekania Sądu przy postępowaniu rozwodowym nierzadko wymaga od małżonków podejmowania trudnych decyzji, rozważenia najlepszych dostępnych kierunków działania oraz ustalenia określonego celu, jaki chce się osiągnąć w postępowaniu.

Co mogę doradzić Ci przed podjęciem działania w sprawie?


WYPRACOWANIE STANOWISKA W SPRAWIE


Dokładne i precyzyjne określenie wniosków, które chciałabyś/chciałbyś złożyć w postępowaniu, jest niezbędnym elementem każdego pozwu o rozwód czy odpowiedzi na pozew o rozwód. Wypracuj określone stanowisko jeszcze przed wdaniem się w spór lub przy pierwszej czynności w sprawie. Jest to podstawa w każdym postępowaniu, a w szczególności w sprawie rozwodowej czy rodzinnej.


ZWERYFIKOWANIE WYPRACOWANEGO STANOWISKA


Czasami okazuje się, że niezależnie od Twoich oczekiwań co do postępowania, uzyskanie określonego rozstrzygnięcia będzie znacznie utrudnione, a nawet niemożliwe.

Takie sytuacje mogą zdarzyć się m.in.:

  • przy postępowaniu rozwodowym w sytuacji, kiedy małżonkowie posiadają małoletnie dzieci,

  • podczas postępowania rozwodowego z chorobą alkoholową lub chorobą przewlekłą w tle,

  • przy postępowaniu rozwodowym z orzekaniem o winie współmałżonka za rozpad Waszego związku małżeńskiego.

Zweryfikowanie możliwości i skuteczności składania określonych wniosków w sprawie o rozwód czy innej sprawie rodzinnej pozwoli Ci na uniknięcie niepotrzebnego zaangażowania się w często wieloletni proces. Może przecież okazać się, że Twój cel zostanie osiągnięty w innym, „krótszym” postępowaniu sądowym, bądź też na drodze ugodowego ustalenia nawet części poszczególnych kwestii.


ZABEZPIECZENIE INTERESU RODZINY


Po określeniu głównych oczekiwań w postępowaniu warto rozważyć wszystkie dostępne dla Ciebie możliwości zabezpieczenia interesu Twojej rodziny na czas trwania sprawy o rozwód.

Zgodnie z przepisami, małżonek może dochodzić zaspokajania potrzeb rodziny na zasadzie art. 27 k.r.o. zarówno wtedy, gdy rodzinę tworzą małżonkowie i dzieci będące na ich utrzymaniu, jak i wtedy, gdy w rodzinie dzieci takich nie ma.

Podstawą do określenia kwoty przeznaczonej na zaspokajanie potrzeb rodziny są usprawiedliwione potrzeby uprawnionego oraz możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego . Uprawniony to małżonek, który nie otrzymuje środków na utrzymanie rodziny oraz dzieci lub takie środki otrzymuje w wysokości niewystarczającej dla zabezpieczenia bytu rodziny. Zobowiązany to małżonek, który nie łoży na utrzymanie rodziny.

Przez usprawiedliwione potrzeby uprawnionego rozumieć należy potrzeby, których zaspokojenie zapewni, odpowiedni do wieku i uzdolnień, prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy.

Możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego określają natomiast dochody, jakie uzyskiwałby on/ona przy pełnym wykorzystaniu swych sił fizycznych i zdolności umysłowych. Nie są to zaś rzeczywiste zarobki, często zaniżone celem uniknięcia odpowiedzialności finansowej.

Twoje dzieci mają prawo do życia na równej stopie życiowej z obojgiem rodziców. Niezależnie od tego, czy żyją z nimi wspólnie, czy też oddzielnie.

PORADA OD ADWOKATA:

Właściwe wskazanie i rozliczenie obydwu powyższych kwestii jest niezbędne do tego, aby Twój wniosek został uwzględniony przez Sąd.

Potrzebujesz pomocy przy sporządzeniu pozwu o rozwód lub odpowiedzi na pozew o rozwód? Zapraszam Cię do kontaktu tu i tu w celu umówienia indywidualnego spotkania lub do skorzystania z formularza dostępnego na stronie.

Zobacz również:

Czym jest i jak długo trwa obowiązek alimentacyjny?

Kontakty z dzieckiem w Sądzie

Adwokat Paulina Dziadosz

Podziel się wpisem!

Leave a Comment