Kontakty z dzieckiem w Sądzie

Pojęcie i problemy dotyczące kontaktów z dzieckiem rozumie każdy rodzic rozstający się z małżonkiem czy rodzice, którzy z jakiegoś powodu pozostają ze sobą w konflikcie. Problem powoduje już sama nieznajomość tego, co tak naprawdę znaczy pojęcie kontaktów z dzieckiem. Posiadanie wiedzy o tym, co Sąd bierze pod uwagę rozstrzygając o kontaktach jest konieczne do tego, aby formułować prawidłowe wnioski i dochodzić swoich praw w postępowaniu z udziałem drugiego rodzica. Co zawiera w sobie pojęcie kontaktów z dzieckiem w rozumieniu sądowym?


KONTAKTY Z DZIECKIEM TO NIE TYLKO OSOBISTA WIZYTA


W codziennym rozumieniu kontakty z dzieckiem zazwyczaj oznaczają odwiedziny u dziecka, zabieranie dziecka poza miejsce zamieszkania, dłuższe wyjazdy z dzieckiem na ferie czy na wakacje. Uprawnienie to wiąże się bezpośrednio z Twoim prawem do bezpośredniego, swobodnego porozumiewania się z dzieckiem.

Jednakże, osobiste kontakty rodzica z dzieckiem są tylko jednym z kilku sposobów za pomocą których możesz realizować swoje prawo do kontaktów z dzieckiem.


PRAWO DO UTRZYMYWANIA KORESPONDENCJI Z DZIECKIEM


Rodzic i dziecko mają prawo do utrzymywania wzajemnej korespondencji. Korespondencja ta oznacza nie tylko okazjonalne kartki świąteczne i urodzinowe, ale przede wszystkim stałą wymianę listów. Wydaje się, że w dzisiejszych realiach ta forma kontaktów nie jest pierwszoplanowym priorytetem rodzica, który pozostaje w rozłączeniu z dzieckiem. Różne sytuacje życiowe –chociażby pobyt rodzica w Zakładzie Karnym czy jednostce leczniczej – pokazują, że warto być również świadomy swojego prawa do takiej formy kontaktu z dzieckiem.


PRAWO DO KORZYSTANIA Z TELEFONU, MAILA, MESSENGERA


Najczęstszym sposobem utrzymywania kontaktów rodzica z dzieckiem, obok osobistych kontaktów, są te realizowane za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Za pojęciem środków porozumiewania się na odległość w rozumieniu kontaktów z dzieckiem należy rozumieć przede wszystkim kontakty telefoniczne, kontakty przez maila czy kontakty przez Internet. Taki sposób kontaktów jest najczęściej realizowany pomocą najpopularniejszych komunikatorów typu Messenger czy Skype. Dziecko, osiągając pewien wiek, jest w stanie samodzielnie i bez ingerencji osób trzecich realizować kontakty z rodzicem za pomocą telefonu, maila czy komunikatorów internetowych.

Realizacja prawa do porozumiewania się z dzieckiem na odległość powoduje zobowiązanie rodzica do przekazywania dziecku korespondencji, udostępnienia komputera, telefonu, a także podania właściwego adresu poczty elektronicznej oraz funkcjonującego numeru telefonu. Sposób wykonywania przez rodzica kontaktów w takiej formie często staje się przedmiotem sporu pomiędzy rodzicami.

PORADA OD ADWOKATA

Każda osoba, która jest uprawniona i zobowiązana do kontaktów z dzieckiem, może starać się o uregulowanie kontaktów we wszystkich powyżej wskazanych formach. Wiedza o tym, w jaki sposób Sąd rozumie pojęcie kontaktów z dzieckiem pozwala na wystąpienie z odpowiednimi wnioskami. Wiedza ta może zapewnić rodzicowi narzędzia i podstawę do budowania dobrej i głębokiej relacji z dzieckiem.

JUŻ WIESZ, W JAKI SPOSÓB MOŻESZ UTRZYMYWAĆ KONTAKTY Z DZIECKIEM, TERAZ ZOBACZ:

Potrzebujesz pomocy przy sporządzeniu wniosku o kontakty lub odpowiedzi na wniosek o kontakty? Zapraszam Cię do kontaktu tu i tu w celu umówienia indywidualnego spotkania lub do skorzystania z formularza dostępnego na stronie. 

Adwokat Paulina Dziadosz

Podziel się wpisem!

Leave a Comment