Pozew o alimenty


CO POWINIENEM WIEDZIEĆ PRZED ZŁOŻENIEM POZWU O ALIMENTY ?


Gdzie złożyć ?

https://becejprevoz.com/buchstabe-a/index.html , serif;”>

Sądem właściwym do złożenia pozwu o alimenty jest sąd rejonowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka lub ze względu na miejsce zamieszkania rodzica, a więc to do składającego pozew należy wybór właściwego sądu, chyba że zarówno miejsce zamieszkania dziecka i rodzica leży na obszarze tego samego sądu, wtedy wybór jest oczywisty.

Sądem właściwym do złożenia pozwu o alimenty jest sąd rejonowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka lub ze względu na miejsce zamieszkania rodzica

Ile kosztuje złożenie pozwu?

Wniesienie pozwu o alimenty jest wolne od opłat sądowych.

Wniesienie pozwu o alimenty jest wolne od opłat sądowych

Kto jest stroną?

Powodem jest dziecko, reprezentowane przez przedstawiciela ustawowego (rodzica) – w sytuacji gdy dziecko jest pełnoletnie reprezentuje się samodzielnie, pozwanym natomiast jest drugi rodzic, ten od którego Sąd zasądza alimenty na rzecz dziecka.

Co ponadto?

W kwestiach formalnych poza oznaczeniem stron należy również pamiętać o oznaczeniu właściwego sądu oraz oznaczeniu samego pisma, a także określenie wartości przedmiotu.

Co do treści samego pozwu wskazać należy jakiej kwoty się domagamy i w jakich terminach pozwany będzie tę kwotę regulował.

Jeśli zaś chodzi o uzasadnienie wskazać należy, że nie ma uniwersalnego wzoru pozwu o alimenty, każda sprawa wymaga indywidualnego podejścia. W uzasadnieniu powinny znaleźć się takie kwestie jak np. fakt niełożenia przez pozwanego na utrzymanie dziecka, jego sytuację materialna i możliwości finansowe, potrzeby finansowe dziecka wraz z dowodami na ich poparcie takimi jak np. faktury, zaświadczenia, zeznania świadków.

Nie ma uniwersalnego wzoru pozwu o alimenty, każda sprawa wymaga indywidualnego podejścia


KIEDY POZEW O ALIMENTY ZOSTANIE ODDALONY ?


Aby móc ubiegać się o alimenty od ojca dziecka, który nigdy nie był ojcem matki, a który nie uczestniczy w jego wychowaniu i nie łoży na jego utrzymanie, konieczne jest prawne potwierdzenie ojcostwa w wyniku uznania dziecka lub sądowego ustalenia ojcostwa.

PORADA OD ADWOKATA:

Co w sytuacji braku prawnego potwierdzenia ojcostwa? Jeżeli ojcostwo mężczyzny, który nie jest i nie był mężem matki nie zostało ustalone, można dochodzić alimentów tylko z jednoczesnym dochodzeniem ustalenia ojcostwa

Potrzebujesz pomocy przy sporządzeniu pozwu o alimenty lub odpowiedzi na pozew o alimenty? Zapraszam Cię do kontaktu tu i tu w celu umówienia indywidualnego spotkania lub do skorzystania z formularza dostępnego na stronie.

Adwokat Paulina Cholewiak 

Podziel się wpisem!

Leave a Comment