Pozbawienie władzy rodzicielskiej a kontakty

Pozbawienie władzy rodzicielskiej a kontakty z dzieckiem  – jak wygląda relacja pomiędzy jednym i drugim? Wyjaśniamy częste pytania i wątpliwości ze strony obojga rodziców.


KIEDY SĄD POZBAWI RODZICA WŁADZY RODZICIELSKIEJ?


Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy mówi, że:

Jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców.

Każda z powyższych przesłanek ma charakter otwarty. To znaczy, że Sąd indywidualnie ocenia poszczególne sprawy i sprawdza, czy zaistniały w danej sytuacji.

Trwałe przeszkody w sprawowaniu władzy rodzicielskiej

putty , serif;”>

Przykładowo, do trwałych przeszkód w sprawowaniu władzy rodzicielskiej nad dzieckiem mogą należeć wyjazd rodzica za granicę na stałe i brak jakiegokolwiek zainteresowania dzieckiem czy umieszczenie rodzica w zakładzie karnym w celu odbycia długotrwałej kary.

Nadużywanie władzy i zaniedbania wobec dziecka

Nadużywanie władzy rodzicielskiej oraz zaniedbania obowiązków względem dziecka mogą być identyfikowane przez Sąd poprzez ustalenie u rodzica uzależnienia od alkoholu, uchylania się od alimentów, utrzymywania przestępczego procederu, narażenie dziecka na demoralizację.


POZBAWIENIE WŁADZY A KONTAKTY


Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy nie pozostawia w tym przedmiocie żadnych wątpliwości. Pozbawienie władzy rodzicielskiej a kontakty

http://purpendicular.eu/minocycline/index.html , serif;”>Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

Rodzic nie traci prawa do kontaktów z dzieckiem na skutek samego pozbawienia władzy rodzicielskiej. Prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów z dzieckiem nie są zależne od władzy rodzicielskiej.


CO ROBIĆ W TAKIM PRZYPADKU?


Posiadasz uzasadnione podejrzenia, że realizowanie przez dziecko kontaktów z rodzicem pozbawionym władzy rodzicielskiej wiąże się ze szkodą dla dziecka?

Możesz w takiej sytuacji walczyć o ograniczenie lub zakazanie utrzymywania kontaktów z dzieckiem, wnosząc odpowiednią sprawę do Sądu.

Zdarzają się również sytuacje, że rodzic zostaje pozbawiona władzy rodzicielskiej nad dzieckiem i drugi rodzic uniemożliwia mu utrzymywanie kontaktów z dzieckiem.

W takiej sytuacji możesz zainicjować postępowanie w Sądzie w celu ustalenia lub egzekucji Twojego prawa do widzenia się z dzieckiem.

Potrzebujesz pomocy przy sporządzeniu pisma wszczynającego sprawę o pozbawienie władzy rodzicielskiej? Nie wiesz, jak sporządzić odpowiedź na pismo w zakresie pozbawienia władzy rodzicielskiej? Zapraszam Cię do kontaktu tu i tu w celu umówienia indywidualnego spotkania lub do skorzystania z formularza dostępnego na stronie. 

Zobacz również:

Czy kontakty z dzieckiem to obowiązek rodzica?

Czym jest i jak długo trwa obowiązek alimentacyjny?

Adwokat Paulina Dziadosz

Podziel się wpisem!

Leave a Comment