Czy kontakty z dzieckiem to obowiązek rodzica?

Nie każdy rodzic wie o tym, że kontakty z dzieckiem stanowią nie tylko jego uprawnienie, ale jednocześnie obowiązek nałożony przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.  

Art 113 § 1 kro stanowi, że „Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.”

Nie jest więc do końca tak, że rodzic bez żadnych możliwych konsekwencji może zrezygnować z utrzymywania kontaktów ze swoim dzieckiem i ograniczyć swój udział w życiu dziecka do płacenia alimentów do rąk matki.


RODZIC NIE CHCE ODBYWAĆ KONTAKTÓW Z DZIECKIEM


Rodzic, który chciałby zachęcić drugiego rodzica do utrzymywania kontaktów z dzieckiem dysponuje narzędziami, które mogą skutecznie pomóc mu wyegzekwować w Sądzie prawidłową postawę drugiego rodzica.

W toku postępowania o zagrożenie nakazaniem zapłaty za niewykonywanie kontaktów Sąd ma możliwość interwencji nie tylko w związku z zachowaniem rodzica, który utrudnia bądź uniemożliwia realizowanie kontaktów drugiemu rodzicowi, ale również w takiej sytuacji, kiedy rodzic nie wywiązuję się z ustalonych wcześniej w Sądzie kontaktów z dzieckiem.

Kwestia finansowa często stanowi skuteczną motywację dla rodzica, który nie wywiązuje się z nałożonych obowiązków. Ponadto, niewykonywanie ustalonych kontaktów z dzieckiem może być impulsem dla rodzica do zainicjowania postępowania o ingerencję Sądu we władzę rodzicielską niesłownego rodzica.

Potrzebujesz pomocy przy sporządzeniu wniosku do Sądu w przedmiocie kontaktów, odpowiedzi na wniosek o kontakty lub porady w zakresie utrzymywania kontaktów z dzieckiem? Zapraszam Cię do kontaktu tu i tu w celu umówienia indywidualnego spotkania lub do skorzystania z formularza dostępnego na stronie.

Zobacz również:

Kontakty z dzieckiem w Sądzie

Ile trwa sprawa o kontakty?

Adwokat Paulina Dziadosz

Podziel się wpisem!

Leave a Comment