Ile trwa sprawa o kontakty?

Sprawa o kontakty w Sądzie, czyli bardziej formalnie postępowanie w przedmiocie uregulowania kontaktów z dzieckiem, to postępowanie sądowe. Oznacza to, że Sąd prowadzi sprawę według określonej procedury, do której muszą stosować się wszyscy zainteresowani sprawą. Sprawdź ile trwa sprawa o kontakty.

Sprawa o kontakty rozpoczyna się wniesieniem wniosku do Sądu, który następnie otrzymuje sygnaturę sprawy i trafia do Sędziego.


KIEDY SĄD WYZNACZY ROZPRAWĘ?


Czas oczekiwania na rozprawę zależy od tego, czy wniosek został przez rodzica lub dziadków sformułowany w sposób prawidłowy i prawidłowo opłacony. Istotne jest również, czy do wniosku załączone zostały wszystkie wymagane dokumenty i czy podane zostały dokładne dane stron. Czas oczekiwania na rozprawę wynosi zazwyczaj od miesiąca do kilku miesięcy – przy bardziej skomplikowanych sprawach i dodatkowych wnioskach stron.


KIEDY SĄD ROZSTRZYGNIE MOJĄ SPRAWĘ?


Sprawa o kontakty, jak każde postępowanie sądowe:

  • może zakończyć się na pierwszym terminie w Sądzie – jeżeli rodzice zawrą ugodę przed Sądem bądź druga strona zgodzi się na proponowane we wniosku kontakty,

  • może też być długotrwałe i trwać nawet ponad rok – kiedy sprawa jest bardziej skomplikowana i Sąd będzie prowadził postępowanie dowodowe: przesłuchiwał świadków, zlecał sprawę do opiniowania przez Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów, przeprowadzał wywiady w instytucjach państwowych czy w organach Policji.

PORADA OD ADWOKATA:

Po uzyskaniu postanowienia Sądu każda ze stron ma możliwość złożenia wniosku o uzasadnienie w terminie 7 dni, a następnie zażalenia do Sądu właściwego w sprawie – co dodatkowo może opóźnić ostateczne rozstrzygnięcie sprawy.

Z uwagi na powyższe warto wiedzieć o prawie do wniesienia wniosku o zabezpieczenie kontaktów na czas trwania sprawy o kontakty – LINK.

Potrzebujesz pomocy przy sporządzeniu wniosku o kontakty lub odpowiedzi na wniosek o kontakty? Zapraszam Cię do kontaktu tu i tu w celu umówienia indywidualnego spotkania lub do skorzystania z formularza dostępnego na stronie.

Adwokat Paulina Dziadosz

Podziel się wpisem!

Leave a Comment