Ile trwa sprawa o alimenty?

Sprawa o alimenty w Sądzie, czyli bardziej formalnie postępowanie w przedmiocie uregulowania kwestii alimentów, to postępowanie sądowe. Oznacza to, że Sąd prowadzi sprawę według określonej procedury, do której muszą stosować się wszyscy zainteresowani sprawą. Sprawdź ile trwa sprawa o alimenty.

Sprawa o alimenty rozpoczyna się wniesieniem pozwu do Sądu, który następnie otrzymuje sygnaturę sprawy i trafia do Sędziego, który będzie taki pozew rozpoznawał.


KIEDY SĄD WYZNACZY ROZPRAWĘ?


Czas oczekiwania na rozprawę zależy od tego, czy pozew został przez rodzica lub pełnoletnie dziecko sformułowany w sposób prawidłowy i czy załączone zostały wszystkie wymagane dokumenty i podane dokładne dane stron wynosi zazwyczaj od miesiąca do kilku miesięcy – przy bardziej skomplikowanych sprawach i dodatkowych wnioskach stron.


KIEDY SĄD ROZSTRZYGNIE MOJĄ SPRAWĘ?


Sprawa o alimenty, jak każde postępowanie sądowe:

  • może zakończyć się na pierwszym terminie w Sądzie – jeżeli strony zawrą ugodę przed Sądem bądź druga strona zgodzi się na proponowaną w pozwie wysokość alimentów,

  • może też być długotrwałe i trwać nawet ponad rok – kiedy sprawa jest bardziej skomplikowana i Sąd będzie prowadził postępowanie dowodowe: przesłuchiwał świadków, przeprowadzał wywiady w instytucjach państwowych czy w organach Policji.

PORADA OD ADWOKATA:

Po uzyskaniu postanowienia Sądu każda ze stron ma możliwość złożenia wniosku o uzasadnienie w terminie 7 dni, a następnie apelacji do Sądu Okręgowego właściwego w sprawie, – co dodatkowo może opóźnić ostateczne rozstrzygnięcie sprawy.

Z uwagi na powyższe warto wiedzieć o prawie do wniesienia wniosku o zabezpieczenie alimentów na czas trwania sprawy o alimenty – link wkrótce.

Potrzebujesz pomocy przy sporządzeniu pozwu o alimenty lub odpowiedzi na pozew o alimenty? Zapraszam Cię do kontaktu tu i tu w celu umówienia indywidualnego spotkania lub do skorzystania z formularza dostępnego na stronie.

Adwokat Paulina Cholewiak  

Podziel się wpisem!

Leave a Comment